8
Kumi N
Kumi N
759 Wellness Minutes?
Enthusiast since Jun 2014
8
Kumi N
Kumi N
did this
2 days ago
Walking for 14 minutes from Fitbit.

8
Kumi N
Kumi N
did this
6 days ago
Walking for 17 minutes from Fitbit.

8
Kumi N
Kumi N
did this
June 8
Walking for 11 minutes from Fitbit.

8
Kumi N
Kumi N
did this
June 8
Walking for 11 minutes from Fitbit.

8
Kumi N
Kumi N
did this
June 8
Walking for 16 minutes from Fitbit.

8
Kumi N
Kumi N
did this
June 6
Walking for 17 minutes from Fitbit.