Aurelia Heitz, Level 6

Aurelia Heitz

323 Wellness Minutes?
Enthusiast since Jun 2016
Aurelia Heitz, Level 6
Aurelia Heitz
did this
March 25, 2018

Aurelia Heitz, Level 6
Aurelia Heitz
did this
March 24, 2018

Aurelia Heitz, Level 6
Aurelia Heitz
did this
December 24, 2016

Aurelia Heitz, Level 6
Aurelia Heitz
did this
December 24, 2016

good for beginners, actual working out is less than 25 minutes

Aurelia Heitz, Level 6
Aurelia Heitz
did this
December 23, 2016

Aurelia Heitz, Level 6
Aurelia Heitz
did this
October 22, 2016