15
Shaina Ng
SN
Shaina Ng
2491 Wellness Minutes?
Enthusiast since Mar 2019
15
Shaina Ng
SN
Shaina Ng
did this
April 13
Walking for 52 minutes from Apple Health.

15
Shaina Ng
SN
Shaina Ng
did this
April 12
Walking for 30 minutes from Apple Health.

15
Shaina Ng
SN
Shaina Ng
did this
April 11
Walking for 30 minutes from Apple Health.

15
Shaina Ng
SN
Shaina Ng
did this
April 11

15
Shaina Ng
SN
Shaina Ng
did this
April 11
From “Chicken Piccata

15
Shaina Ng
SN
Shaina Ng
did this
April 11